پشتیبانی: 09199134234

تعرفه های راه اندازی سایت

تعرفه های عمومی راه اندازی وبسایت

توضیحات بیشتر را اینجا ببینید!
تمامی پلان های راه اندازی وبسایت عمومی و پایه بوده و بهمراه امکانات ذکر شده عرضه می گردند
سایت فروشگاهی
سایت فروشگاهی
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۹۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت شرکتی
سایت شرکتی
 • ۲۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۸۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت کارخانه
سایت کارخانه
 • ۲۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۸۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت وکلا
سایت وکلا
 • ۲۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۸۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت شخصی
سایت شخصی
 • ۵۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR

۵۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت پزشکی
سایت پزشکی
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۱.۱۹۹.۰۰۰تومان

درخواست راه اندازی
سایت داروخانه
سایت داروخانه
 • ۵۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۱.۲۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت کلینیک
سایت کلینیک
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۱.۱۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت حیوانات
سایت حیوانات
 • ۲۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۷۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت خبری
سایت خبری
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۹۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت مجله اینترنتی
سایت مجله اینترنتی
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۹۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت گالری
سایت گالری
 • ۲۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۷۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت آتلیه
سایت آتلیه
 • ۲۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR

۷۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت هنری
سایت هنری
 • ۲۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR

۷۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت آموزشی
سایت آموزشی
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۸۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت آموزشگاه
سایت آموزشگاه
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۸۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت مهدکودک و مدرسه
سایت مهدکودک و مدرسه
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۸۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت انتشارات
سایت انتشارات
 • ۲۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۷۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت معماری
سایت معماری
 • ۲۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۷۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت دکوراسیون
سایت دکوراسیون
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۷۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت ساختمان
سایت ساختمان
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۹۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت املاک
سایت املاک
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۹۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت هتل و اماکن اقامتی
سایت هتل و اماکن اقامتی
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۱.۱۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت گردشگری
سایت گردشگری
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۱.۱۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت تالار پذیرایی
سایت تالار پذیرایی
 • ۲۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR

۷۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت خدمات مجالس
سایت خدمات مجالس
 • ۲۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR

۷۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت آرایشی و زیبایی
سایت آرایشی و زیبایی
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۹۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت باشگاه ورزشی
سایت باشگاه ورزشی
 • ۲۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۷۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت رستوران و فستفود
سایت رستوران و فستفود
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۸۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت کافه
سایت کافه
 • ۳۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۸۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت نیازمندی و تبلیغات
سایت نیازمندی و تبلیغات
 • ۵۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۱.۹۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت خودرو
سایت خودرو
 • ۵۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۱.۹۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت تخفیف
سایت تخفیف
 • ۵۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۱.۹۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت فروش فایل
سایت فروش فایل
 • ۵۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۱.۱۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت دانلود
سایت دانلود
 • ۵۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۱.۱۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی
سایت فیلم و موزیک
سایت فیلم و موزیک
 • ۵۰۰۰ مگابایت فضای هاست Cpanel
 • هاست SSD سرور آلمان لایت اسپید
 • ایمیل،دیتابیس،پارک دامین نامحدود
 • یک عدد دامنه IR بهمراه SSL

۱.۱۹۹.۰۰۰ تومان

درخواست راه اندازی