اسم سایت

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵

دامین یا دومین یا دامنه چیست؟

برای داشتن سایت شما باید دومین (دامنه) داشته باشید. دومین (دامنه) در واقع نام سایت شما می باشد. برای مثال designaz.ir یک دومین می باشد قبل از انتخاب و ثبت دامین باید از آزاد بودن